Hacizli mallara e-satış dönemi

Hacizli malların satışında açık arttırmayla fizikî satış devri bitiyor. 

Hürriyet’ten Oya Armuçtu’nun haberine nazaran; Adalet Bakanlığı’nın Mart 2022’de pilot uygulaması başlatılan hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yolu, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek. Yeni modelle artık mezat salonlarında gerçekleştirilen fiziki satış devri kapanacak. Bu malların açık arttırma süreçleri büsbütün elektronik ortamda yapılacak.

Açık arttırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında mecburilik bulunuyor. 

Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın bedelinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyattaki nakit teminatın en geç arttırma müddetinin bitiminden evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması mecburî.

Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kontratın iştirakçiler tarafından kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin ferdî bilgileri, artırma müddeti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir