Ambalajı 3 litreden büyük alkollü içkiye satış yasağı

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Kurallar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk düzenlemeye nazaran, eski yönetmelikte yer alan ilgili husus, “Alkol yahut alkollü içki üretim müsaadesi sahibi firmaların şirket paylarının, üçüncü şahıslara devredilebilmesi Kurum müsaadesine tabidir. Bu gayeyle yapılacak talep, devredecek için 5. unsurun birinci fıkrasının (d) bendinde ve devralacak için 5 inci hususun ilgili bentlerinde belirtilen bilgi ve dokümanlarla birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim müsaadesi güncellenir” güncellenir biçiminde değiştirildi.

Değişiklikle dönemlerin kurum müsaadesine tabi tutulduğu belirtiliyor. Ayrıyeten düzenlemede, şirket ana mukavelesinin talep edildiği ve ”devredecek firmadan” SGK ve vergi dairelerine muaccel yani ödenmesi gereken borcu olmamasını kaidesinin koşulduğuna dikkat çekiliyor. Daha evvel yalnızca yeni ya da devralan firmadan bu bilgiler talep ediliyordu.

Bu hali ile vergi borcu olan firmaların yeni yeni firmalar kurarak eski vergi borcundan kurtularak bandrol alabilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı lisana getiriliyor.

Söz konusu düzenleme yayım tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çok küçük ve büyük ambalajlı içkiye yasak

Yapılan başka düzenlemeye nazaran ise 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu hususun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Ayrıca, bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Evrakını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yetki dokümanına düzenleme

Düzenlemeye nazaran, müddeti içerisinde dağıtım yetki evrakını yenilemeyen firmaların evrak geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14. hususun ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki dokümanı bedeli, iki katı tahsil edilerek yenilenecek.

Bu mühlet geçtikten sonraki müracaatlar yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir